Online Angličtina

Online Angličtina pro žáky 1. - 3. třídy ZŠ

5. d.

Den a čas dle domluvy

.

Počet studentů ve skupince: 2 - 4 studenti

Délka lekce: 30 minut

Cena lekce: 

od září 2023

2- studenti 190,- Kč, 3 studenti - 130,- Kč, 4 studenti 100,- Kč

.

pod vedením Mgr. Ivany Veselé

( lektorka anglického jazyka žijící v Anglii 2002-2007, od září 2017 až doposud )

.

Tiger Time 1 pro děti 1. - 3. třída ZŠ

.

Pracujeme s interaktivní učebnicí anglického jazyka Tiger Time  nastavenou k online výuce,

kterou již máme tímto způsobem několikrát odzkoušenou.

.

S dětmi ji sdílíme prostřednictvím ZOOM platformy.

.

Každá lekce má ucelenou a metodicky zpracovanou strukturu s interaktivními cvičeními, písničkami, ...

se kterýmí děti aktivně pracují. 

Obsah učiva - gramatika a slovní zásoba koresponduje s učivem výuky Aj na ZŠ.

Učebnice používá tzv. story-based approach, tedy výuku angličtiny pomocí příběhů.

.

Tyto příběhy jsou přizpůsobeny věku žáků jak slovní zásobou, tak výběrem písniček.

.

Lekce jsou zábavné a uzpůsobené dané skupince dětí.

.

Pro pokročilejší a nadané studenty využíváme výukový program Academy Stars.