Angličtina dospělí

Mgr. Ivana Veselá

Při tvorbě tohoto profilu jsem si položila dvě zásadní otázky:

"Co se chtějí lidé o mně dozvědět?" a "Co jim chci o sobě říct?". 

Ivana-vesela Angličtina mě vždy bavila. Jako malé dítě jsem neměla nic snadné a musela jsem si vše vybojovat. Proto jsem se rozhodla stát učitelkou. Mám v sobě zakódovanou potřebu stále něco předávat a tak vše co se naučím, se snažím předat dále. Nejdříve jsem se stala učitelkou v mateřské školce a poté i učitelkou prvního stupně. Při práci v ZŠ jsem si všimla, jak je pro děti nelehké se učit anglickému jazyku a nemohla jsem jim nijak pomoci. Proto po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodla jazyk naučit sama – v zemi, která je pro anglický jazyk rodná – Anglie. Nejdříve jsem byla au-pair a učila se jazyk v různých kurzech, poté jsem úspěšně složila zkoušky z jazyka. A konečně jsem mohla začít opět pracovat s dětmi. Mým cílem bylo se dostat do anglického školství a pochopit způsob, jak se děti učí jazyk. Toto se mi splnilo v Samuel Pepy´s School St. Neots, kde jsem, po výběrovém řízení, pracovala jako asistentka učitele. Tato práce mne velmi bavila, ale chtěla jsem se naučit něco více o aktivitách dětí po škole. Proto jsem začala pracovat jako vychovatelka v PlayZone, Out of School club, Bushmeed School. Vše co jsem se v Anglii naučila využívám nyní k tomu, abych tento jazyk a způsob jeho učení propagovala tady u nás v Čechách. Hned po návratu jsem se vrátila opět do školství a začala vyučovat AJ. To se pro mne stalo velkou školou. Pochopila jsem, co se od dětí očekává a jaké jsou učební plány. V srpnu 2008 jsem si otevřela živnost na výuku jazyků a začala pořádat kurzy pro děti i dospělé v Horních Ředicích pod názvem Angličtina trochu jinak. Výuka probíhala v pronajatých prostorách obecního úřadu, kde jsem si uvědomila, že z hlediska efektivnosti výuky je třeba mít vlastní prostor, který si můžete přizpůsobit podle potřeb. Proto jsme začali pracovat na Vzdělávacím centru Paprsek. Naším cílem bylo vytvořit klidné, bezprašné, pohodové prostředí a tím více usnadnit výuku pro naše klienty a klientíky. Do jaké míry se nám to povedlo, již nechám posoudit Vás. Budu se těšit někdy na viděnou v našich kurzech.

 

ANGLICKÝ JAZYK

září 2002 – květen 2004 Au pair  Anglie

květen 2004  - říjen 2007 pracovně studijní pobyt

.

Jazykové školy 

 • 14.1.2003 – 22.3.2003 Cambridge centre for English studies Certificate of Merit Intermediate English course
 • Květen 2003 – květen 2004 Huntingdon Regional College  part-time Intermediate course
 • 6.11.2004 – 4.12.2004 Cambridge centre for English studies Certificate of Merit Upper - Intermediate English course
 • 2005/2006 GCSE in English course  Huntingdon Regional College  bez absolvování zkoušek

 Zkoušky

 • 5.7.2004 PET Preliminary English test – university of Cambridge ESOL Examination
 • Březen 2006 Level 1 Certificate in ESOL Skills for life – speaking, listening, reading, writing
 • 12.2.2007 FCE First Certificate in English – university of Cambridge ESOL Examination
 • Červen 2007 Level 2 Certificate in ESOL Skills for life – speaking, listening, reading, writing

.

Od jara 2008 vedení soukromých kurzů Angličtina trochu jinak v Horních Ředicích - kurzy anglického jazyka pro předškolní děti, děti 1. a 2 stupně ZŠ, dospělé - různé úrovně / začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí /, pořádání prázdninové angličtiny pro školáky.
Na podzim 2011 se pořádádní kurzů přesunulo na Dolní Jelení, kde působím do současnosti.

Od října 2007 sdílení domácnosti v ČR s rodilým mluvčím - dvojjazyčná domácnost.

.
VZDĚLÁNÍ

 • 1990 – 1994 Střední pedagogická škola Nová Paka  obor učitelka mateřské školy
 • 1994 – 1998 Vysoká škola pedagogická Hradec Králové  obor učitelství 1. stupně základní školy, specializace výtvarná výchova

.

PŘEHLED KVALIFIKACÍ

 Profesní

 • Učitelka 1.stupně základní školy, specializace výtvarná výchova 1994 – 1998 Vysoká škola Hradec Králové
 • Učitelka mateřské školy 1990 – 1994 Střední škola pedagogická Nová Paka
 • Dyslektická asistenka vývojových poruch učení  1999 Pedagogické centrum Pardubice

 • Pedagogické vzdělávací kurzy pod hlavičkou Pedagogického centra Pardubice a Hradec Králové 

.

 Mimoškolní

 • Oddílový vedoucí 10.6.2001 dětská organizace Pionýr
 • Hlavní vedoucí zotavovacích akcí 24.2.2002 dětská organizace Pionýr
 • Zdravotník zotavovacích akcí 8.5.2002 dětská organizace Pionýr
 • 1.stupeň Reiky - metody přírodního léčitelství 8.10. 2011
 • kurz Respektovat a být respektován - Chrudim 2014
 • Aplikovaná scholastika - základní příručka - Praha 2014
 • Začít spolu 1.stupeň ZŠ - letní škola Liberec 2014
 • Škola lásky v rodině - Choceň leden 2015
 • English under six - Montessori ČR,z.s. 14.11. 2015
 • Kurz efektivního rodičovství Choceň 2015

.

PŘEHLED PRAXE

 Profesní

 • 1998 – 1999 Základní škola Staňkova Pardubice učitelka a dyslektická asistentka – v péči 4 děti
 • 1999 – 2002 Základní škola Horní Ředice učitelka ve všech postupových ročnících od 1. do 5. třídy,  dyslektická asistentka v péči 5 dětí

 • 1.6.2004 – 11.11.2005 Samuel Pepy´s School St. Neots, Anglie  teaching assistent - asistent učitele – škola pro děti se speciální péčí
 • 14.11.2005 – 26.5.2006 PlayZone, Out of School club, Bushmeed School, Eaton Socon, Anglie playworker – vychovatel ve družině
 • 28.11. 2007 – 31.1. 2008 - ZŠ Holice Komenského učitel angličtiny 5.- 9. tř.
 • 1.2.  2008 - červen 2008 – ZŠ Sezemice učitel angličtiny 3.-9.tř.
 • srpen 2008 - 18.10. 2011 Masarykova ZŠ Dolní Roveň 1. -4.tř., učitelka 1.stupně ZŠ a učitel anglického jazyka 3. a 4. třídy

 Mateřská dovolená od 20.10.2011 do 3.8. 2014.

 • 4.8. 2014 až 31.8. 2015 Masarykova ZŠ Dolní Roveň učitelka 1. třídy
 • od 25.8. 2015  až dosud málotřídní ZŠ Zámrsk

.

Mimoškolní

 • 1997 – 2002 člen výkonného výboru TJ Sokol Horní Ředice, náčelnice ženských složek
 • 1999 – 2002 člen výboru Okresní Asociace sportu pro všechny ASPV

.

 • 1997 – 1998 vedení dopoledního koutku pro předškolní děti DDM Delta Pardubice
 • 1998 – 1999 vedení keramického kroužku pro děti mlad. šk. věku DDM Delta Pardubice

.

 • 1998 – 1999 vedení divadelního kroužku ZŠ Staňkova Pardubice
 • 1999                 vedení dětského aerobiku ZŠ Staňkova Pardubice

 • 1999 – 2002 vedení zájmového kroužku „Veselé pískání“ hra na zobcovou flétnu ZŠ Horní Ředice
 • 1999 – 2002 vedení zájmového kroužku „Malí muzikanti“  hravé muzicírování  ZŠ Horní Ředice
 • 1999 – 2002 vedení zájmového kroužku „Hrajeme divadlo“  ZŠ Horní Ředice
 • 1999 – 2002 vedení zájmového kroužku „Malí redaktoři“ vydávání školního časopisu ZŠ Horní Ředice
 • 2000 – 2002 vedení pionýrského oddílu „Správňáci“-  zaměřený na činnost v různých oblastech přírodovědné, výtvarné,dramatické, sportovní, pořádání víkendových akcí a výletů

.

 • 19.11.2005 – 23.11.2006 Kimbolton swimming pool, Anglie plavčík
 • 21.7.2005 – 21.10.2007 Huntingdon leisure centre, Anglie příležitostná práce plavčíka, asistenta sportovního centra, práce v dětském klubu a créche 

.

 • 1.2.  2008 - červen 2008 – ZŠ Sezemice - kroužky anglické jazyka pro 1. a 2. stupeň
 • srpen 2008 - 18.10. 2011 Masarykova ZŠ Dolní Roveň 1. -4.tř. - kroužky anglického jazyka pro 1. až 4. třídu ZŠ     
 • školní rok 2012/2013- vedení kroužku Aj - 1. třída
 • školní rok 2013/2014 - vedení kroužku Aj - mateřská škola Veliny a Horní Jelení
 • školní rok 2014/2015 - vedení kroužku Aj - 1. třída
 • školní rok 2015/2016 - kroužky Aj - MŠ a ZŠ malotřídní Zámrsk

.