Angličtina dospělí

Učebnice New English File


Základní charakteristika učebnice pro dospělé New English File:

  • Humor, zábava, motivace studentů.
  • Důraz na komunikativní schopnosti studentů a jejich jazykovou vybavenost nutnou pro běžnou praxi, obzvláště pak při různých společenských a pracovních příležitostech.
  • Word bank – obrázkový slovník 500 slov seřazených do tématických celků na konci učebnice.
  • Pracovní sešit k učebnice obsahuje správná řešení ke cvičením.
  • Součástí je výukový multimediální CD-ROM, který obsahuje čtyři okruhy - testy z gramatiky, slovník se slovíčky probíranými v učebnice včetně výslovnosti, výslovnost a praktická angličtina s videosekvencemi. 
  • učebnice má svoji webovou stránku obsahující další studijní materiály a interaktivní cvičení:
  • Hodiny jsou doplňovány dalšími materiály, poslechy, soutěžemi a aktivitami.

Lekce Vám uteče, ani nebudete vědět jak.