Online Angličtina

Online angličtina pro děti 4. - 5. třída ZŠ

5. d.

Den a čas dle domluvy

.

Počet studentů ve skupince: 3 - 4 studenti

Délka lekce: 35 - 40 minut

Cena lekce: 150 Kč

.

pod vedením Mgr. Ivany Veselé

.

Tiger Time 2 pro děti 4. - 5. třída ZŠ

.

Pracujeme s interaktivní učebnicí anglického jazyka Tiger Time nastavenou k online výuce,

kterou již máme tímto způsobem 2 roky odzkoušené.

.

S dětmi ji sdílíme prostřednictvím ZOOM platformy.

.

Každá lekce má ucelenou a metodicky zpracovanou strukturu s interaktivními cvičeními, písničkami, ...

se kterýmí děti aktivně pracují. 

Obsah učiva - gramatika a slovní zásoba koresponduje s učivem výuky Aj na ZŠ.

Učebnice používá tzv. story-based approach, tedy výuku angličtiny pomocí příběhů.

.

Tyto příběhy jsou přizpůsobeny věku žáků jak slovní zásobou, tak výběrem písniček.

.

Lekce jsou zábavné a uzpůsobené dané skupince dětí.

 .